Bij ons kun je altijd terecht voor heldere antwoorden op juridische vragen!

Leergang arbeidsrecht in de praktijk

Deze leergang bestaat uit vijf trainingen van één dagdeel (ochtend) verspreid over de maanden mei tot en met begin juli 2022. Het is ook mogelijk om één of meerdere losse training(en) te volgen, waarbij je je eigen vraagstuk in kunt brengen.

Training 1: Arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden

Wanneer? Dinsdag 10 mei 2022 van 9.00 – 12.00 uur met aansluitend een lunch

 • Proeftijdbeding, concurrentie- en relatiebeding, wijziging arbeidsvoorwaarden
 • Ketenbepaling (verlengen en aanzeggen)
 • Voorwaarden en mogelijkheden bij doorwerken na AOW gerechtigde leeftijd
 • Actualiteiten: Europese Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (1-8-2022), COVID-19, ontwikkelingen WAB etc.

Training 2: Ontslag via de kantonrechter

Wanneer? Dinsdag 24 mei 2022 van 9.00 – 12.00 uur met aansluitend een lunch

 • Dossieropbouw bij o.a. disfunctioneren en verwijtbaar handelen werknemer
 • Ontslag op staande voet
 • Opzegtermijn
 • Transitievergoeding en de billijke vergoeding

Training 3: Ontslag via het UWV en de vaststellingsovereenkomst

Wanneer? Dinsdag 7 juni 2022 van 9.00 – 12.00 uur met aansluitend een lunch

 • Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen zoals reorganisatie en werkvermindering
 • Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid, slapend dienstverband

Training 4: Verlof & vakantie

Wanneer? Dinsdag 21 juni 2022 van 9.00 – 12.00 uur met aansluitend een lunch

 • Zwangerschaps- en bevallingsverlof, meerlingenverlof, kraamverlof, ouderschapsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof
 • Kort- en langdurend zorgverlof, calamiteitenverlof
 • Opbouw vakantiedagen
 • Opname en intrekken vakantie

Training 5: Zieke werknemer & werkgeversaansprakelijkheid

Wanneer? Dinsdag 5 juli 2022 van 9.00 – 12.00 uur met aansluitend een lunch

 • Re-integratieverplichtingen (Wet Verbetering Poortwachter)
 • Loondoorbetalingsverplichting en sancties zoals loopopschorting en loonstopzetting
 • Opname en opbouw van vakantie tijdens ziekte
 • Opzegverbod
 • Ziek uit dienst
 • Werkgeversaansprakelijkheid

De leergang Arbeidsrecht wordt verzorgd door mr. Marije Giezen, juriste arbeidsrecht bij Juust en Docent Rechten aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen. De bijeenkomsten vinden plaats op het kantoor van Juust aan de Zilverlinde 1 te Lichtenvoorde.

Tot twee werkdagen voorafgaand aan iedere training kun je een vraag insturen die betrekking heeft op het te behandelen onderwerp/thema. Deze vraag wordt dan tijdens de training door Marije besproken.

Kosten deelname & voorwaarden

Complete leergang Arbeidsrecht € 950,-
Losse training € 200,-

Trainingen zijn exclusief BTW. Koffie / thee en lunch is inbegrepen.

De factuur voor de leergang wordt uiterlijk één maand voor de eerste trainingsdag verzonden. Dat geldt ook voor facturen voor losse trainingsdagen. Mocht je onverhoopt de training moeten annuleren? Dit is tot uiterlijk twee weken voorafgaand de training mogelijk. Daarna brengen wij de volledige kosten in rekening. De maximale grootte van een groep is 10 personen.

Bij voldoende belangstelling worden er meerdere parallelgroepen gemaakt. Indien er zich te weinig deelnemers voor deze leergang zullen aanmelden of als er sprake is van overmacht, dan behoudt Juust Advocaten & Mediators zich het recht voor om de training(en) te annuleren.

Incompany

Uiteraard verzorgen wij op aanvraag ook zgn. incompany trainingen bij bedrijven op locatie. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op via marije@juustadvocaten.nl of bel 0544-397200

Aanmelden

Wij hechten grote waarde aan jouw privacy en gaan uiterst zorgvuldig met je gegevens om. Met het versturen van je gegevens ga je akkoord met de behandeling van je gegevens volgens ons privacy statement.
U moet javascript aan hebben staan om dit formulier te kunnen versturen.

Onze docent op het gebied van arbeidsrecht