Bij ons kun je altijd terecht voor heldere antwoorden op juridische vragen!

Bestuurdersaansprakelijkheid

De ervaren advocaten ondernemingsrecht van Juust zijn ook thuis in kwesties rondom bestuurdersaansprakelijkheid.

Een bestuurder/directeur van een B.V. heeft een ruime mate van vrijheid om een bedrijf te besturen/leiden maar in uitzonderlijke gevallen kan hij of zij bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld voor wanbeleid of onbehoorlijk bestuur door een individuele schuldeiser of door de vennootschap zelf.

Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bestuurder ‘niet heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en ervaren bestuurder verwacht had mogen worden en hem of haar daarvan een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt’.

Het hangt ieder keer volledig af van de feiten en omstandigheden van het geval of zich zo’n situatie voordoet. De spreekwoordelijke lat ligt wel hoog. Uitgangspunt is nog steeds dat een B.V. of een N.V. een afgescheiden vermogen heeft en dat bestuurders niet aansprakelijk zijn voor de namens de vennootschap aangegane verplichtingen.

Faillissement aanvragen

In het kader van een (aanvraag) faillissement kan een bestuurder ook aansprakelijk gesteld worden door een curator als er sprake is van onbehoorlijk bestuur en dit bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Dan kan hij of zij zelfs aansprakelijk zijn voor het volledige faillissementstekort (totale schuld).

De curator moet wel de feiten en omstandigheden bewijzen waaruit dit kan worden afgeleid. In bepaalde gevallen helpt de wet de curator en wordt aangenomen dat er sprake is van kennelijk behoorlijk bestuur en wordt ook vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Het gaat dan om te late publicatie van de jaarrekening of het niet voldoen aan de boekhoudplicht. De bestuurder staat dan bij wijze van spreken ‘met 1-0 achter’ en het is dan aan hem of haar om voldoende tegenbewijs te leveren en dit bewijsvermoeden te ontkrachten.

Je kunt je voorstellen dat deskundige hulp daarbij erg belangrijk kan zijn.

Ervaring als curator in faillissementen

Een curator heeft veelal meer bevoegdheden en meer mogelijkheden om een bestuurder persoonlijk aansprakelijk te stellen, zodat het belangrijk kan zijn om tijdig hulp in te roepen van een advocaat die thuis is op dat gebied.

Voor specialisten bestuurdersaansprakelijkheid ben je bij Juust aan het juiste adres. Onze ondernemingsrecht advocaten Eef Steentjes en Niek Cornelissen zijn aangesloten bij INSOLAD, de landelijke vereniging voor Insolventie Advocaten. Zij treden sinds resp. eind vorige en begin deze eeuw zelf ook regelmatig op als curator en kennen dus het klappen van de zweep.

Zij hebben een jarenlange ervaring met faillissementen en weten goed in te schatten wat de risico’s en de kansen zijn maar ook de mogelijkheden om onder aansprakelijkheid uit te komen. En zij weten ook wanneer het in bepaalde gevallen verstandig is om een regeling of schikking te treffen met een curator. Omdat het naar verwachting in een procedure bij de rechter slechter zal aflopen, nog afgezien van de hoge kosten die zijn gemoeid met procederen.

Denk bij bestuurdersaansprakelijkheid aan de volgende scenario's

De curator stelt zich op het standpunt dat ik persoonlijk moet opdraaien voor de totale schuld van de B.V. Waarom? Omdat ik de laatste jaarrekeningen van de B.V. te laat heb gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel. Wat kan ik hier tegen doen?
Een opdrachtnemer stelt mij persoonlijk aansprakelijk voor het niet nakomen van een betalingsverplichting van de B.V. omdat de B.V. zelf niet meer kan betalen en ik volgens de opdrachtnemer van tevoren had moeten weten dat het zover zou komen. Ik wil graag verweer voeren om onder deze persoonlijke aansprakelijkheid uit te komen

Bekijk hier alvast onze vriendelijke tarieven.

Advocaat senior € 239,- per uur

Dit uurtarief is exclusief btw en kan jaarlijks worden herzien. Voor sommige zaken is het praktisch om vooraf een vaste prijs af te spreken. Ook dat kan bij Juust. Wij rekenen hoe dan ook geen kantoorkosten. al onze vriendelijke tarieven →

Heldere antwoorden op juridische vragen. Bel met 0544 39 72 00 op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, of stuur een e-mail naar info@juustadvocaten.nl en ontvang een reactie binnen 1 werkdag.