Bij ons kun je altijd terecht voor heldere antwoorden op juridische vragen!

Omgangsregeling advocaat

Zorgregeling/omgangsregeling vastleggen via mediator

Als jullie uit elkaar gaan zullen jullie, als ouders van jullie kinderen, afspraken moeten maken over de nieuwe invulling van jullie ouderschap. Wat gaan jullie afspreken over het ouderlijk gezag, over de hoofdverblijfplaats van de kinderen, de kinderalimentatie en hoe gaat de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken er uit zien? Wordt het co-ouderschap of spreken jullie een beperkte zorgregeling af? Een mediator kan jullie helpen bij het opstellen van een zorgregeling, in de volksmond ook wel ‘omgangsregeling’ genoemd. Deze afspraken legt de mediator vast in het ouderschapsplan. Goed overleg over de zorgregeling bij de mediator helpt om de nadelige gevolgen van de scheiding voor jullie kinderen zoveel mogelijk te beperken. Jullie relatie als partners wordt weliswaar beëindigd, de ouderrelatie blijft bestaan. Zoek je een betrouwbare mediator met kennis en ervaring, neem dan contact op met Mieke Mulder. Zij is gespecialiseerd advocaat vFas advocaat en familiemediator bij Juust Advocaten en Mediators en kan jullie helpen om oplossingen te vinden, die goed zijn voor alle betrokkenen. Zij kan met jullie bespreken hoe de tijdsverdeling voor de kinderen op beide adressen wordt, wat een hoofdverblijfplaats is, hoe de kostenverdeling er uit kan komen te zien, hoe het brengen en halen naar de sportclub, bezoeken aan familiefeestjes, verdeling vakanties etc. kan worden afgesproken? Hoe zit het met toeslagen, kindgebonden budget en kinderbijslag? Mieke kan jullie helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Zorgregeling/omgangsregeling regelen via advocaat

Wat, als één van jullie niet voor mediation kiest, of jullie er bij de mediator niet uit komen? Dan kun je een omgangsregeling advocaat inschakelen, een advocaat die jou informeert en samen met jou bespreekt welke afspraken er in het belang van jullie kinderen gemaakt kunnen worden. De omgangsregeling advocaat kan jouw partner en zijn advocaat uitnodigen voor een gesprek. Via overleg wordt dan geprobeerd om tot een overeenstemming te komen. Indien jullie tot overeenstemming komen, worden alle relevante onderwerpen in het ouderschapsplan vastgelegd en door jullie beiden getekend. Neem contact op met Mieke Mulder , vFas advocaat en gespecialiseerd in het familierecht. Zij heeft het inlevingsvermogen dat in deze situaties zo belangrijk kan zijn.

Naar de rechter

Als het niet lukt om tot afspraken te komen, niet met een mediator en niet in overleg met twee advocaten, dan zullen jullie via jullie advocaten de zaak aan de rechter moeten voorleggen. Mieke Mulder is een ervaren vFas advocaat en familiemediator bij Juust Advocaten en Mediators, hét laagdrempelige advocatenkantoor in de Achterhoek. Mieke kan jullie helpen als jullie via mediation een ouderschapsplan willen afspreken. Mieke is gespecialiseerd in het familierecht en kan jullie als mediator begeleiden. Mieke is ook advocaat, dus indien jullie ieder via een eigen advocaat afspraken willen maken, kan zij als advocaat voor één van jullie beiden, helpen om tot goede afspraken te komen. Lukt het niet om in overleg afspraken te maken, dan kan Mieke jouw zaak aan de rechter voorleggen. Mieke is betrouwbaar en is op de hoogte van de laatste (juridische) ontwikkelingen. Maak kennis met Mieke en bel haar!