Bij ons kun je altijd terecht voor heldere antwoorden op juridische vragen!

Zakelijke mediation

Zakelijke mediation bij arbeidsconflicten en andere zakelijke geschillen. Hiervoor is onze business mediator degene die strijdende partijen motiveert om samen constructieve afspraken te maken.

Daarbij hebben wij als advocatenkantoor de specialistisch kennis in huis om erop toe te zien dat de gemaakte afspraken ook juridisch verantwoord zijn.

Conflictbemiddeling

Het moderne en gangbare internationale woord voor een bemiddeling of beter gezegd een conflictbemiddeling is ‘mediation’.

Twee of meerdere partijen die met elkaar in conflict zijn gaan onder leiding van een onafhankelijke persoon met elkaar in gesprek.

De bemiddelaar probeert de verhoudingen en het vertrouwen tussen hen zodanig te herstellen dat zij weer in staat zijn om met elkaar te overleggen en tot afspraken te komen over een oplossing voor het geschil.

Als er een conflict bestaat tussen ondernemers en/of organisaties en/of instellingen (niet particulier) dan noemen we dat zakelijke mediation of business mediation.

Business mediation

Mediation wordt door veel ondernemers nog steeds gezien als een ‘softe’ aangelegenheid. Degenen die daar werkelijk ervaring mee hebben denken daar anders over. Het past in de huidige tijdsgeest en heeft meerdere voordelen.

In geval van zakelijke mediation, ook wel business mediation genoemd, gaat een zakelijke mediator of business mediator met de strijdende partijen aan de slag om in één of meerdere gesprekken of sessies tot een oplossing van het conflict te komen.

Zakelijke mediation bij conflicten

Voordeel van een oplossing door een geslaagde mediation is dat het de uitkomst door partijen zelf is bepaald en dat er dus ook voor de lange termijn draagvlak zal zijn.

Zij kunnen er allemaal mee leven. Vaak wordt daardoor ook de (zakelijke) relatie behouden.

Als een zaak door een onafhankelijke rechter moet worden beslist dan is er meestal een winnaar en een verliezer en komt ook de samenwerking tot een einde omdat de relatie tussen partijen niet is hersteld.

Daar komt bij dat procederen over het algemeen hoge kosten met zich brengt.

Met een beslissing door een rechter in een lange procedure ben je er vaak nog niet. Er bestaat dan namelijk ook nog zoiets als een hoger beroep.

Het gehele traject tot aan een definitieve en onherroepelijke uitspraak kan soms wel jaren in beslag nemen.

Een (geslaagde) mediation beperkt de kosten aanzienlijk. Het kost nog steeds het nodige maar dat is, bij gebreke van alternatieven, de investering meer dan waard!

De zakelijke mediator van Juust

Onze business mediator of zakelijke mediator Eef Steentjes is niet alleen een prettige en onafhankelijke bemiddelaar of gespreksleider. Hij heeft ook ruime juridische kennis en ervaring op meerdere rechtsgebieden, zodat hij ook goed in staat is waar nodig inhoudelijke input te geven en de afspraken ook helder en sluitend vast te leggen.

Kom dus ook voor zakelijke mediation naar Juust, probleemoplossers in de Achterhoek!

Je kunt denken aan de volgende scenario’s

Mijn vader wil in ons familiebedrijf een andere koers varen dan ik. Hoe lossen we dat op?
Mijn werkgever weigert me mijn verdiende promotie te geven. Hoe krijg ik hem toch zover?
Ik lig in de clinch met de gemeente over een vergunning. Hoe komen we nader tot elkaar?

Bekijk hier alvast onze vriendelijke tarieven.

Zakelijke mediation € 239,00 per uur

Dit uurtarief is exclusief btw en kan jaarlijks worden herzien. Voor sommige zaken is het praktisch om vooraf een vaste prijs af te spreken. Ook dat kan bij Juust. Wij rekenen hoe dan ook geen kantoorkosten. al onze vriendelijke tarieven →

Heldere antwoorden op juridische vragen. Bel met 0544 39 72 00 op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, of stuur een e-mail naar info@juustadvocaten.nl en ontvang een reactie binnen 1 werkdag.

Onze expert op het gebied van zakelijke mediation