Bij ons kun je altijd terecht voor heldere antwoorden op juridische vragen!

Identificatieplicht

Waarom identificeren

Juust Advocaten en Mediators is op grond van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht cliënten en vertegenwoordigers van cliënten in geval van bepaalde diensten te identificeren aan de hand van paspoorten of rijbewijzen, uittreksels uit officiële handelsregisters of andere door de Wwft daartoe aangewezen documenten.

Daarnaast geldt vanaf 1 juli 2015 de Verordening op de advocatuur. Op grond van deze verordening is een advocaat gehouden elke cliënt te identificeren. Er geldt een vergewisplicht voor alle zaken en voor de hele advocatuur.

Bedrijfsbeleid

Juust Advohttp://regelgeving.advocatenorde.nl/content/verordening-op-de-advocatuurcaten en Mediators hanteert als beleid dat het in een zorgvuldige praktijkuitoefening past om alle cliënten te identificeren, ongeacht of de dienst die wordt verricht onder de Wwft valt of niet. De (kopieën van) identiteitsbewijzen worden door ons zorgvuldig bewaard. Deze persoonsgegevens worden gebruikt ter nakoming van de wettelijke verplichtingen waaraan Juust Advocaten en Mediators is onderworpen, alsmede ten behoeve van de gevraagde werkzaamheden.

Identificatie

Juust Advocaten en Mediators verzoekt haar cliënten zich voorafgaand aan de dienstverlening op een juiste wijze te identificeren aan de advocaat of jurist, die de behandeling daarvan op zich neemt, ook als u al een jarenlange relatie met ons kantoor heeft.

Identificatie kan als volgt plaatsvinden:

  • Bij rechtspersonen: met behulp van een (online) uittreksel uit het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en een geldig legitimatiebewijs (paspoort / rijbewijs / identiteitskaart) van de vertegenwoordiger van die rechtspersoon (UBO=ultimate beneficial owner).
  • Bij natuurlijke personen: met behulp van een geldig legitimatiebewijs (paspoort / rijbewijs / identiteitskaart).

Ongebruikelijke transacties

Op grond van de Wwft hebben wij de verplichting om (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij het daartoe aangewezen meldpunt: FIU-Nederland. De wet verbiedt Juust Advocaten en Mediators om de cliënt van een melding op de hoogte brengen.

Meer informatie

Voor nadere informatie verwijzen wij u verder naar de site van de Nederlandse Orde van Advocaten. Voor nadere informatie kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen.