Bij ons kun je altijd terecht voor heldere antwoorden op juridische vragen!

Disclaimer website

Toepasselijkheid

 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan de website van Juust Advocaten en Mediators te Lichtenvoorde: juustadvocaten.nl, alsmede op alle adviezen en/of diensten die via deze website worden gegeven of verricht. Door deze website te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

 Aansprakelijkheid

 Juust Advocaten en Mediators besteedt voortdurend zorg aan de samenstelling en het onderhoud van deze website. Aan de op de website geboden informatie en/of diensten kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend. De op deze website opgenomen informatie is alleen bestemd voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. Raadpleeg altijd een advocaat voor deskundig en actueel juridisch advies. Juust Advocaten en Mediators sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook (waaronder economisch nadeel) die verband houdt met (de directe en indirecte gevolgen van) eventuele onjuistheden, onvolledigheden, het gebruik van de op de website beschikbare informatie, virussen of server of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

 Gelinkte websites

 Deze website kan links naar externe websites bevatten. Verwijzingen (via links) naar externe websites zijn slechts informatief bedoeld en veronderstellen geen relatie met of goedkeuring door Juust Advocaten en Mediators. Daarnaast kunnen externe websites links naar Juust Advocaten en Mediators bevatten. Juust Advocaten en Mediators is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze externe websites of als gevolg van het gebruik van links op externe websites naar de website van Juust Advocaten en Mediators.

Wijzigingen

 De voorwaarden van de disclaimer kunnen door Juust Advocaten en Mediators te allen tijde, zonder voorafgaande waarschuwing, gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Diversen

 Op deze website en disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze website of disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen.

Op alle verstrekte diensten van Juust Advocaten en Mediators zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, welke een beperking van de aansprakelijkheid bevatten. De Algemene Voorwaarden treft u aan op de website van Juust Advocaten en Mediators.