Bij ons kun je altijd terecht voor heldere antwoorden op juridische vragen!

Zakelijk conflict? Kies in 2019 voor professionele mediation!

Hoewel er nog veel onduidelijkheden en misverstanden bestaan over het fenomeen mediation (in goed Nederlands: conflictbemiddeling) is inmiddels wel duidelijk dat de opmars van deze vorm van geschillenbeslechting niet meer te stuiten is.

Mediation wordt steeds meer gezien en aanvaard als goedkoop en beter alternatief voor rechtspraak. Ook in het jaar 2019 zullen steeds meer strijdende partijen onder begeleiding van een mediator met elkaar in gesprek gaan om te proberen tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

Ons kantoor beschikt al langere tijd over een familiemediator, Mieke Mulder, die zich als gespecialiseerd advocaat familierecht voornamelijk toelegt op echtscheidingsbemiddeling. Sinds kort is ook kantoorgenoot Eef Steentjes actief als business mediator.

Vanuit zijn ruim 20 jaar kennis en ervaring als advocaat ondernemingsrecht is hij bij uitstek geschikt om te bemiddelen en partijen te begeleiden naar een houdbare oplossing voor hun zakelijk conflict. Dit kan enorm veel geld en tijd besparen en bovendien wordt in voorkomende gevallen de zakelijke relatie behouden.

Bijkomend voordeel is dat onze advocaat-mediators, in tegenstelling tot meer algemene mediators, die geen juridische achtergrond hebben, als geen ander in staat zijn om gevonden oplossingen te toetsen op  juridische houdbaarheid en de gemaakte afspraken ook op een juiste wijze kunnen vastleggen.

MfN gecertificeerde mediators

Mediators zijn er in alle soorten en maten. De kwaliteit varieert echter ook. Onze mediators zijn niet alleen door de wol geverfde advocaten maar hebben allebei ook een specialisatie opleiding gevolgd en zijn erkend/geregistreerd als MfN mediator (Mediationfederatie Nederland), waardoor geheimhouding en vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid alsmede financiële transparantie is gewaarborgd.

Sta er eens bij stil. Misschien is uw conflict wel geschikt voor mediation! Neem vrijblijvend contact met onze mediator(s) op om de mogelijkheden te bespreken.