Bij ons kun je altijd terecht voor heldere antwoorden op juridische vragen!

Wat doet een mediator bij scheiding

Als jullie hebben besloten om uit elkaar te gaan, dan zullen jullie afspraken met elkaar moeten maken over de kinderen, de financiën, het huis, de inboedel en andere praktische zaken. Je kunt er dan samen voor kiezen om de scheiding via een scheidingsmediator te laten verlopen en samen afspraken te maken over de gevolgen van een scheiding.

Uit elkaar

Een andere mogelijkheid is om ieder een eigen advocaat te nemen. Een scheiding is het ontvlechten van twee levens, niet alleen emotioneel, maar ook zakelijk. Het is dus verstandig om alles goed te regelen.

Mieke Mulder, vFAS advocaat/mediator bij Juust Advocaten en Mediators in Lichtenvoorde kan jullie daarbij helpen. Bel haar (0544 397200) of mail (mieke@juustadvocaten.nl) en informeer naar een kosteloos kennismakingsgesprek!

Wat doet een mediator bij scheiding?

Als jullie hebben besloten om specialistische hulp bij een mediator te zoeken (zie stap 2), dan helpt de scheidingsmediator, soms ook wel echtscheidingsbemiddelaar genoemd, jullie om samen naar de beste oplossingen te zoeken en afspraken te maken waar jullie je allebei in kunt vinden. De mediator is onafhankelijk en kiest dus geen partij.

Het beroep van mediator is niet beschermd. Daardoor mag iedereen zichzelf mediator noemen en zit er helaas nogal wat kaf tussen het koren.

Wat moet ik doen

Neem er de tijd voor en doe het vooral zorgvuldig. Mieke Mulder kan je over een stappenplan informeren. Dit stappenplan ziet er kort samengevat als volgt uit:

Stap 1: Scheidingsmelding

Dit is de mededeling aan jouw partner dat je wilt scheiden.

Stap 2: Specialistische hulp

Bij mediation kies je samen voor de begeleiding van één advocaat/mediator. Je kunt er ook voor kiezen om ieder hulp bij een eigen advocaat te zoeken. Mieke Mulder is zowel mediator als advocaat, wel zo makkelijk! Mieke kan je dus als mediator begeleiden of als advocaat van één van jullie beiden bijstaan.

Stap 3: Persoonlijke gegevens

Vraag Mieke om de checklist te mailen. Op deze checklist kunnen alle persoonlijke gegevens worden ingevuld.

Stap 4: Bezittingen en schulden

Maak een compleet overzicht van alle bezittingen en schulden. Mieke kan jullie toelichten om welke gegevens het gaat.

Stap 5: Alimentatie regeling treffen

Mogelijk moet er kinderalimentatie of partneralimentatie worden betaald. Ook hierbij kan Mieke jullie begeleiden en informeren welke gegevens noodzakelijk zijn.

Stap 6: Pensioen

Meer informatie over pensioen bij scheiding kun je vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Veel mensen vinden dit een lastig onderwerp. Mieke kan jullie hierover informeren.

Stap 7: Opstellen van een ouderschapsplan

Als jullie kinderen hebben, dan zijn jullie wettelijk verplicht een ouderschapsplan te maken. In dit ouderschapsplan worden onder andere afspraken gemaakt over:

  • De manier waarop jullie de zorg- en opvoedtaken verdelen.
  • De manier waarop jullie elkaar informeren en raadplegen over belangrijke gebeurtenissen voor de kinderen en over het vermogen van jullie minderjarige kinderen.
  • De kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen.
  • Mieke kan met jullie het ouderschapsplan bespreken.

vFAS-scheidingsmediator

De vFAS-scheidingsmediators zijn naast mediator ook advocaat en hebben drie jaar de specialistische vFAS-opleiding na hun advocatenopleiding gevolgd, hebben minimaal vijf jaar ervaring als advocaat en moeten hun kennis en vaardigheden met jaarlijks te behalen opleidingspunten op het gebied van scheidingen bijhouden.

Een vFAS-mediator begeleidt mensen op zowel juridisch- als op relationeel en emotioneel gebied, vanuit een neutrale positie. Wanneer jullie in de mediation tot overeenstemming zijn gekomen, dan legt de vFAS-mediator de gemaakte afspraken vast in een ouderschapsplan (afspraken over de kinderen) en in het echtscheidingsconvenant (overeenkomst over de overige gevolgen van de scheiding).

Het ouderschapsplan en het convenant worden vervolgens door de vFAS advocaat/mediator samen met een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend. Jullie hoeven zelf niet naar de rechtbank en de rechter doet snel schriftelijk uitspraak.

De praktijk wijst uit dat scheidingsmediation (mediation door gespecialiseerde advocaat/mediators) meestal de beste, snelste en goedkoopste manier is om uit elkaar te gaan.