Bij ons kun je altijd terecht voor heldere antwoorden op juridische vragen!

Nog steeds groot misverstand bij ondernemers over algemene voorwaarden!

Jazeker hebben wij algemene voorwaarden, ze liggen bij de Kamer van Koophandel’ …

Helaas weten nog steeds veel ondernemers niet hoe het werkt. Algemene voorwaarden kunnen van groot belang zijn. Bijvoorbeeld in een faillissementssituatie. En dat is met de verwachte toename van het aantal faillissementen in het komende jaar erg actueel. Dan is het wel zo …

Kosteloze quick scan door Juust in de maand december

‘Jazeker hebben wij algemene voorwaarden, ze liggen bij de Kamer van Koophandel’ …

Helaas weten nog steeds veel ondernemers niet hoe het werkt. Algemene voorwaarden kunnen van groot belang zijn. Bijvoorbeeld in een faillissementssituatie. En dat is met de verwachte toename van het aantal faillissementen in het komende jaar erg actueel. Dan is het wel zo prettig om bijvoorbeeld een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud te hebben gemaakt, met andere woorden: zo lang het door jouw bedrijf geleverde product nog niet (volledig) is betaald, blijft jouw bedrijf eigenaar van het product en is de curator verplicht om het terug te geven. Dit kan overigens onder omstandigheden anders zijn. Denk daarbij aan een situatie waarin het product niet meer in de oorspronkelijke staat aanwezig is (bewerkt of verwerkt in een ander product) of als de belastingdienst specifieke rechten kan uitoefenen. Maar vaak loont het echt de moeite. Uiteraard kun je in algemene voorwaarden nog veel meer belangrijke zaken regelen, zoals een beperking van de aansprakelijkheid.

Maar niets gaat vanzelf. Wat vaak wordt vergeten is dat de algemene voorwaarden niet zo maar van toepassing zijn als ze ooit zijn opgesteld en bij de Kamer van Koophandel of de Rechtbank zijn gedeponeerd en ook niet als daar ook nog eens naar wordt verwezen in kleine lettertjes op het briefpapier of op de factuur. Allereerst is het belangrijk dat de algemene voorwaarden ook uitdrukkelijk door jouw bedrijf van toepassing zijn verklaard en door degene met wie je zaken doet als onderdeel van de overeenkomst/opdracht is geaccepteerd. Daarnaast is het ook belangrijk dat de andere partij een redelijke mogelijkheid moet hebben gehad om kennis te nemen van de inhoud van de voorwaarden. Is dit laatste niet het geval dan kan de andere partij één of meer voorwaarden achteraf alsnog ‘vernietigen’, dat wil zeggen buiten werking stellen. Dus alleen de algemene voorwaarden ergens deponeren is niet genoeg. Sterker nog, het is niet eens verplicht om dat te doen. Het wordt vaak gedaan om buiten iedere discussie te stellen dat er achteraf zou zijn geantedateerd of anderszins zou zijn geknoeid met de inhoud van de voorwaarden.

Ons advies: neem in een overeenkomst of orderbevestiging op dat de algemene voorwaarden op alle overeenkomsten van toepassing zijn en voeg er ook een exemplaar van de algemene voorwaarden bij (op papier of digitaal). Laat de overeenkomst vervolgens ook door de andere partij ondertekenen of daar digitaal akkoord voor geven. En neem daarbij ook in de overeenkomst op dat met de ondertekening eveneens wordt getekend voor de ontvangst van de algemene voorwaarden.

Maak nu gebruik van het aanbod van Juust om deze maand een kosteloze quick scan uit te voeren en te onderzoeken of jouw bedrijf alles rondom de algemene voorwaarden wel op orde heeft. Je kunt daarvoor een e-mail sturen naar onze advocaat contractenrecht Yetis Cenik (yetis@juustadvocaten.nl).