Bij ons kun je altijd terecht voor heldere antwoorden op juridische vragen!

Landelijke 'Dag van de Scheiding': gratis echtscheidingscheck

Op vrijdag 9 september a.s. organiseert de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators, kortweg vFAS genoemd, de jaarlijkse ‘Dag van de Scheiding’. Iedereen die meer wil weten over dit onderwerp kan vrijblijvend terecht bij één van de kantoren die zijn aangesloten bij de vFAS.

Kosteloos advies over scheiden
Tijdens de Dag van de Scheiding openen veel advocaten en advocaten-scheidingsmediators van de vFAS hun deuren, zodat mensen vrijblijvend kennis kunnen maken. Daarnaast is het mogelijk een gratis echtscheidingscheck uit te laten voeren. Ook kunnen vragen worden gesteld en kan meer informatie worden verkregen over het onderwerp ‘scheiden’. Het kosteloos ingewonnen advies van de vFAS advocaat-mediator geeft inzicht in de keuzes en/of gevolgen in specifieke situaties op het gebied van scheiden.

Samengestelde gezinnen
Het thema dat dit jaar extra aandacht krijg is het samengestelde gezin. Voor meer informatie zie: 9 september 2022: Dag van de Scheiding (verder-online.nl)

Over de vFAS en Juust
Het merendeel van de aangesloten vFAS-leden is ook gespecialiseerd advocaat-scheidingsmediator. Deze beschikt, naast kennis op het relationele- en emotionele gebied en het gebied van kinderen, ook over de benodigde actuele juridische kennis om de echtscheiding goed te kunnen begeleiden. Het belang daarvan wordt nogal eens onderschat. Te denken valt aan onderwerpen als alimentatie, huwelijkse voorwaarden, pensioenverevening en ouderschapsplan. De bij de vFAS aangesloten advocaat-mediator in de regio Oost-Achterhoek, Mieke Mulder, biedt jou op 9 september a.s. van 09.00 tot 17.00 uur de gelegenheid tot een kosteloos oriënterend gesprek van maximaal een half uur.  Je wordt vriendelijk verzocht van tevoren een afspraak te maken.

Tel.: 0544-397200 of e-mail: mieke@juustadvocaten.nl. Een belafspraak is ook mogelijk.