Bij ons kun je altijd terecht voor heldere antwoorden op juridische vragen!

Ga je scheiden van een ondernemer? Wees alert.

“De accountant regelt het wel even”…

Je bent gehuwd met een ondernemer of onderneemster en jullie gaan scheiden. Net als vele anderen kiezen jullie voor mediation. Dit is over het algemeen goedkoper en verloopt meestal sneller dan de situatie waarin beide partijen een eigen advocaat in de arm nemen. Maar dan zit je ineens aan tafel bij een adviseur van het accountants- of advieskantoor van de onderneming van jouw partner. Want die is nu eenmaal goed op de hoogte van de financiële situatie en de waarde van het te verdelen ondernemingsvermogen. Bovendien kent dit kantoor jullie persoonlijk, dus mooier kan het toch eigenlijk niet. Er wordt een echtscheidingsconvenant (overeenkomst) opgemaakt. Je ontvangt een bedrag aan alimentatie en voor wat betreft de onderneming moet je er maar op vertrouwen dat alles eerlijk en netjes wordt verdeeld. Je hoeft alleen nog maar te tekenen bij het kruisje. De stukken worden dan doorgestuurd naar een mediator of advocaat die de afspraken dan meestal één op één overneemt en deze, vergezeld van een verzoek tot echtscheiding, indient bij de rechtbank om alles formeel af te ronden. Maar ergens voel jij je daar toch niet helemaal lekker bij …

Helaas is dit een praktijksituatie die regelmatig voorkomt. Wees daar alert op want je loopt als partner van de ondernemer een groot risico dat je hierdoor wordt benadeeld, dat je minder toebedeeld krijgt dan waar je op grond van wet en rechtspraak recht op hebt. Kies je hier bewust voor dan is dat uiteraard prima, maar sta er in ieder geval bij stil. De ‘mediator’ van het accountants- of advieskantoor is per definitie niet onpartijdig en onafhankelijk. Het kantoor wil in de toekomst graag met de ondernemer en zijn of haar onderneming verder. Dat wil overigens niet zeggen dat er ook altijd ten nadele van de andere partner wordt geadviseerd maar het risico is zeker aanwezig. Wij hebben vaak genoeg voorbeelden voorbij zien komen van scheve verdelingen waar deze als evenwichtig werden voorgespiegeld. Het kan dus verstandig zijn om direct aan te geven dat je een andere mediator wilt of dat je in ieder geval later de gelegenheid wilt hebben om tussentijds ruggenspraak te kunnen houden met een eigen advocaat.

Onafhankelijk en onpartijdig

Als adviseur zou je ver weg moeten blijven van de geschetste situatie. Je bevindt je op een hellend vlak en loopt zelfs aansprakelijkheidsrisico’s. Je zou hooguit een onpartijdige en onafhankelijke mediator van relevante financiële en fiscale informatie kunnen voorzien. Iedereen mag zich ‘mediator’ noemen en daarom doen veel adviseurs ook aan ‘mediation’. Vaak vanuit een op zich begrijpelijke drang om meer werk binnen te halen. Maar alleen een echte onafhankelijke en onpartijdige mediator, die niet in een bepaalde relatie staat tot één der partijen, is goed in staat om het evenwicht tussen partijen te bewaren en ook oog te hebben voor de belangen van beide partners.

Onze advocaat en advocaat familierecht Mieke Mulder is als gecertificeerd registermediator aangesloten bij MfN (Mediationfederatie Nederland) en is als zodanig gebonden aan allerlei gedragsregels, waardoor zaken als vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn gewaarborgd. Daarnaast is zij lid van de vFAS , een specialisatievereniging voor familierecht advocaten en scheidingsbemiddelaars. Herken je de hiervoor genoemde situatie, schroom dan niet contact met ons te zoeken. Juist daarom Juust!