Bij ons kun je altijd terecht voor heldere antwoorden op juridische vragen!

Covid-19 excuus voor bedrijfsmatige huurder?

In de zgn. ‘lock down’ periode vanaf mei jl. hebben verschillende kantonrechters zich uitgesproken over de vraag of een huurder recht heeft op compensatie in geval van een gedwongen sluiting van bedrijfsruimte, zoals bijvoorbeeld een winkel of een horecagelegenheid. In de meeste gevallen werd geoordeeld dat de sluiting op last van de overheid een ‘gebrek’ is, op grond waarvan de huurder recht heeft op huurvermindering. Ook werd geoordeeld dat dit een onvoorziene omstandigheid is, welke niet (alleen) voor rekening van de huurder dient te blijven. Via deze weg kunnen huurders dus (deels) worden gecompenseerd.

Maar welke juridische mogelijkheden heb je als huurder van bedrijfsruimte, zonder gedwongen sluiting, om geen of minder huur te betalen tijdens de corona crisis? Dus alleen vanwege omzetdaling. Het antwoord is dat die mogelijkheden er niet lijken te zijn. Natuurlijk kun je altijd in overleg treden met de verhuurder. Deze zal ook belang hebben bij continuïteit en een huurder die op de langere termijn voor inkomsten zorgt. Dus een goede kans dat er wel iets te regelen valt. Maar als dat niet zo is dan houdt het waarschijnlijk al snel op. Zo heeft de kantonrechter in Rotterdam op 7 augustus jl. in een zaak, waarin door de huurder een beroep werd gedaan op de regeling van ‘onvoorziene omstandigheden’, geoordeeld dat de corona crisis weliswaar zo’n voor beide partijen onvoorziene omstandigheid is, maar dat dit tegelijkertijd niet kan leiden tot een ontbinding van de huurovereenkomst. Het gehuurde kan nog steeds worden gebruikt en omzetverlies als een gevolg van de corona crisis hoort in beginsel tot het ondernemersrisico. Volgens de kantonrechter is de regeling van de onvoorziene omstandigheden niet bedoeld om een contractspartij zo maar de mogelijkheid te geven beëindiging of wijziging van een overeenkomst af te dwingen.

Vragen over de gevolgen van de corona crisis voor huur- of andere overeenkomsten? Neem vrijblijvend contact op met onze advocaten en juristen contractenrecht.

Hidde Voerman, 28 september 2020