Bij ons kun je altijd terecht voor heldere antwoorden op juridische vragen!

ACTUEEL: de AVG wordt gehandhaafd!

In een vandaag gepubliceerd rapport heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bekend gemaakt dat zij vorig jaar ruim 29.000 datalekmeldingen heeft ontvangen. Bij 1.180 meldingen heeft de AP ook daadwerkelijk actie ondernomen tegen de organisatie waar het datalek zich heeft voorgedaan.

Daarnaast heeft de AP gemerkt dat lang niet alle meldplichtige datalekken worden gemeld. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk als betrokkenen bij de AP wél een klacht indienen. De AP beschouwt dit ‘een ernstige zaak’ en de verwachting is dat de handhaving verder wordt geïntensiveerd.

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn organisaties verplicht om datalekken binnen 72 uur te melden. Het niet of te laat melden kan leiden tot een (forse) geldboete.

De hoge mate van digitalisering van de maatschappij vereist extra aandacht voor vraagstukken op het gebied van privacybescherming. Wil je weten in hoeverre jouw bedrijf AVG-proof is? Of waar voor jouw onderneming de AVG-risico’s liggen? Neem dan voor een kosteloze check contact op met Yetis Cenik, onze advocaat privacy- en internetrecht.